...

Κέας 58, 15234, Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Βριλήσσια 213 0464416, 698 7727574 info@kinysio.gr

seoteam 2 Νοεμβρίου, 2023

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί μια θεραπευτική πρακτική που αποσκοπεί στην ανακούφιση και αποκατάσταση τραυματισμένων μυών καθώς και άλλων μυοσκελετικών, νευρολογικών και καρδιοαναπνευστικών  προβλημάτων. Μέσω εξειδικευμένων τεχνικών, οι φυσιοθεραπευτές βοηθούν τους ασθενείς να ανακτήσουν την κινητικότητα και να βελτιώσουν

Ειρήνη Τσουρούφλη BSc, PT, MPT 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Η συχνότερη κάκωση του άκρου ποδός! Πρόκειται για την απότομη-βίαιη ανάσπαση (γύρισμα), της έσω ή έξω επιφάνειας με επικρατέστερη την ανάσπαση της έσω. Και αυτό γιατί ανατομικά, οι σύνδεσμοι που συγκρατούν την έξω επιφάνεια, είναι πιο λεπτοί

Ειρήνη Τσουρούφλη BSc, PT, MPT 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Ωμική ζώνη Πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 25-65 ετών , ταλαιπωρείται από επίμονο πόνο στην περιοχή του ώμου. Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερη λόγω του ότι από τη φύση της είναι φτιαγμένη να δουλεύει σε μεγάλο

Ειρήνη Τσουρούφλη BSc, PT, MPT 29 Μαΐου, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

Καλέστε μας
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.