...

Κέας 58, 15234, Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Βριλήσσια 213 0464416, 698 7727574 info@kinysio.gr

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥ ΣΤΡΟΦΕΩΝ - kinysio

  • Αρχική
  • ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥ ΣΤΡΟΦΕΩΝ
Ειρήνη Τσουρούφλη BSc, PT, MPT 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Ωμική ζώνη

Πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 25-65 ετών , ταλαιπωρείται από επίμονο πόνο στην περιοχή του ώμου.

Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερη λόγω του ότι από τη φύση της είναι φτιαγμένη να δουλεύει σε μεγάλο εύρος κίνησης, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και απαιτήσεις μας.

Για το λόγο αυτό η ένωση της με τον κορμό επιτυγχάνεται μόνο από τον μυϊκό παράγοντα διαμέσου της ωμοπλάτης. Αυτομάτως αυτό την καθιστά ιδιαίτερα ευκίνητη και ευάλωτη ταυτόχρονα.

Τα προβλήματα, εάν δεν έχει προηγηθεί τραυματισμός, ξεκινούν από έναν από τους 4 τένοντες που την περιβάλλουν, με τη μορφή τενοντίτιδας. Η τενοντίτιδα αν δεν αντιμετωπιστεί εξελίσσεται σε τενοντοπάθεια και τέλος, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, οδεύουμε προς την μερική ή και ολική ρήξη του τένοντα.

Οι αιτίες της δημιουργίας του προβλήματος είναι πολλές και πολυπαραγοντικές. Αν προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ορισμένες επιγραμματικά, θα ήταν:

  • Λάθος στάση σώματος
  • Αδυναμία έξω στροφέων ώμου
  • Πτερυγοειδής και μη σταθεροποιημένη ωμοπλάτη
  • Μειωμένη έκταση του θώρακα
  • Αυχενικά προβλήματα
  • Υπερκινητικότητα και αστάθεια ώμου
  • Κακός κινητικός έλεγχος

Όσο πιο άμεση είναι η παρέμβαση, τόσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από ένα ενδεχόμενο χειρουργείο λόγω ολικής ρήξης ενός ή και παραπάνω τενόντων του πετάλου.

Η φυσικοθεραπεία και η πρώιμη παρέμβαση έρχεται να ‘σπάσει’ τον κύκλο αυτό, μην αφήνοντας την τενοντίτιδα σε αρχικά στάδια, να εξελιχτεί περαιτέρω.

Η υπεραιμία και η φόρτιση του πάσχοντος τένοντα, είναι το σημείο κλειδί.

Τα συμπτώματα είναι τέτοια που ο ίδιος ο πόνος, αναγκάζει τον πάσχοντα να αλλάξει ακόμα περισσότερο τα ήδη λάθος μοτίβα κίνησής του, στην προσπάθεια του να μην πονά. Έτσι επιβαρύνονται γειτονικές περιοχές, μειώνεται δραματικά η κινητικότητα του ώμου που πονά και εν τέλει μειώνεται η ποιότητα της  ζωής.

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής, αξίζει μια απλή τενοντίτιδα να αλλάξει την καθημερινότητα μας και την ποιότητά της;

Η λύση υπάρχει και τα αποτελέσματά της είναι άμεσα. Με σωστή αξιολόγηση, σχεδιασμό θεραπευτικού προγράμματος και εκπαίδευση του ασθενή, τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα.

Καλέστε μας
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.