Κέας 58, 15234, Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Βριλήσσια 213 0464416, 698 7727574 info@kinysio.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας - Kinysio

 • Αρχική
 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

Στην KINYSIO η ιδιωτικότητά σας αποτελεί προτεραιότητα. Για αυτό, έχουμε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού νόμου Ν. 4624/2019 καθώς και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 «ΓΚΠΔ» ή “GDPR”.

Η παρούσα Πολιτική στοχεύει στην ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων κατά την χρήση της ή κατά την παροχή δεδομένων από τους επισκέπτες, για παράδειγμα μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτή ή λόγω της αλληλεπίδρασής της με άλλες ιστοσελίδες. Η Πολιτική αυτή χρειάζεται να συνεκτιμάται με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας παρέχει η KINYSIO για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που έχουμε επίσης δημοσιεύσει.

Βασικοί όροι στην παρούσα Πολιτική

Οι παρακάτω επεξηγήσεις θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική:

 • Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: αφορά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα. Περιλαμβάνει, ενδεικτικά, πράξεις όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η μεταφόρτωση, ακόμη και η καταστροφή των προσωπικών δεδομένων.
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την KINYSIO διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.

Επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε τις ανωτέρω αρχές σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο ρόλος της KINYSIO

Επιθυμούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε ως επισκέπτες της. Έτσι, σας ενημερώνουμε πως η KINYSIO αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίαςαυτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας τους.

Υποκείμενα των δεδομένων

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας αποτελεί υποκείμενο των δεδομένων, είτε όταν απλά επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, είτε όταν συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας προς υποβολή στην KINYSIO, είτε όταν προγραμματίζει ένα ραντεβού μαζί μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας.

Αρχικά, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όπως τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας εντός αυτής, τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες, όπως τα cookies συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας αλλά και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Μέσω των σχετικών ρυθμίσεων της ιστοσελίδας μας ή του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην σχετική Πολιτική Cookies μας.

Εάν επιλέξετε να κλείσετε ένα ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο και το email σας, καθώς και την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα του ραντεβού σας.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, μαζί με το μήνυμά σας θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο και το email σας.

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα θα τηρήσουμε στα αρχεία μας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς ή για τη διεκπεραίωση ενός αιτήματός σας. Περισσότερα για την περίοδο διακράτησης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, μήνυμα επισκέπτη (ενδέχεται να περιέχει προσωπικά δεδομένα του αποστολέα, τα οποία αποκαλύπτει ο ίδιος αυτοβούλως) Επικοινωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, ικανοποίηση ή απάντηση στα σχετικά μηνύματά τους. Επικοινωνία με τον Επισκέπτη, Ικανοποίηση Εννόμων Συμφερόντων Επισκέπτη (Άρθρο 6 παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ)
Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ημερομηνία και ώρα ραντεβού Προγραμματισμός ραντεβού Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον επισκέπτη που κλείνει το ραντεβού, Ικανοποίηση Εννόμων Συμφερόντων Επισκέπτη και KINYSIO (Άρθρο 6 παρ. 1 β’ και στ’ ΓΚΠΔ)
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή του επισκέπτη, τις επισκέψεις του και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησής, διάρκεια της επίσκεψης και αριθμός προβολών της σελίδας). Στατιστικοί λόγοι και βελτίωση της ιστοσελίδας Έννομα Συμφέροντα KINYSIO, Συγκατάθεση/Αποδοχή Cookies από τον επισκέπτη (Άρθρο 6 παρ. 1 α’ και στ’ ΓΚΠΔ)

Η αποδοχή σας

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, τη συμπλήρωση της φόρμας για τον προγραμματισμό του ραντεβού και τη συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εντός της KINYSIO. Οι εργαζόμενοι της KINYSIO που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες και δεσμεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας. Προκειμένου να εκτελέσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ μας σχέση, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες:

 • Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως διαχειριστές ιστοσελίδων που συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της KINYSIO. Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας για τον προγραμματισμό ενός ραντεβού θα τηρηθούν σε βάση δεδομένων του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της παρούσας ιστοσελίδας. Η σχέση μεταξύ της KINYSIO και του συνεργαζόμενου παρόχου διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.
 • Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 έτη. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

Όσον αφορά τα μηνύματα που μας αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αυτά θα τηρηθούν μόνο μέχρι την επίλυση του ζητήματος που έχει τεθεί. Έπειτα, τα δεδομένα σας αυτά διαγράφονται ασφαλώς από τα συστήματά μας, εκτός εάν είναι πλέον απαραίτητα για άλλο σκοπό για τον οποίο έχετε ενημερωθεί επαρκώς από την Εταιρεία μέσω γραπτής απάντησης.

Τέλος, όσα προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας, θα τηρηθούν από εμάς για 10 έτη από την τελευταία σας επίσκεψη. Εάν, φυσικά, δεν προσέλθετε για το ραντεβού σας, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μία περίοδο ενός έτους κι έπειτα θα τα διαγράψουμε οριστικά από τα συστήματά μας.

Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Η KINYSIO δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια ενδεχόμενη διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα ωστόσο που υποβάλουν προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές οι χρήστες, μπορεί να καταστούν διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου ανά τον κόσμο. Η KINYSIO δεν είναι σε θέση να αποτρέψει την κακόβουλη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων αυτών από άλλα πρόσωπα.

Προστασία ανηλίκων

Σε περιπτώσεις χρήσης της ιστοσελίδας από ανηλίκους, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής τεκμαίρεται ότι γίνονται υπό την υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου και κατόπιν συγκατάθεσης του τελευταίου. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας,
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δωρεάν. Ωστόσο, ανάλογα με πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών που επιθυμείτε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιας χρέωσης με τη λήψη του αιτήματός σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Η KINYSIO θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας στο ακόλουθο τηλέφωνο: +306987727574 καθώς και στο email: info@kinysio.gr .

Μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Επιπλέον, αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς πρόσβασης και τείχη προστασίας.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει εγγενή προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η KINYSIO δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που λαμβάνουμε μέσω email. Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω email. Σε περίπτωση ωστόσο που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας, η KINYSIO δεν θα τα αποθηκεύσει και θα σας ενημερώσει αμέσως σχετικά.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η KINYSIO επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία εδρεύει επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, με τηλ.: 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr.

Επικαιροποίηση

Η ιστοσελίδα επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής. Η KINYSIO μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή και με άλλα μέσα, για παράδειγμα μέσω της ανάρτησης σχετικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της ή στα σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται.

Καλέστε μας