Κέας 58, 15234, Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Βριλήσσια 213 0464416, 698 7727574 info@kinysio.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - Kinysio

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γενικά

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΕΙΡΗΝΗ» εφεξής η «Εταιρεία», ή «εμείς», ατομική εταιρεία που εδρεύει στην ΚΕΑΣ 58, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, με Α.Φ.Μ. 146723874 λειτουργεί την ιστοσελίδα “www.kinysio.gr” (εφεξής «η ιστοσελίδα») με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών της Εταιρείας, την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους ασθενείς ή επισκέπτες της, καθώς και τον προγραμματισμό ενός ραντεβού.

Η ιστοσελίδα δεν παρέχει κανενός είδους ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση και λειτουργεί αποκλειστικά ως ενημερωτική ιστοσελίδα για τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στις φυσικές της εγκαταστάσεις.

Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτή υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτής. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση της (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτή χωρίς τον προγραμματισμό ραντεβού) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον επισκέπτη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Εφόσον ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρείας, αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα ορισμένα προσωπικά του δεδομένα, όπως ακριβώς περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας (βλ. σχετικό κεφάλαιο παρακάτω).

Η παρούσα ιστοσελίδα χορηγεί στον επισκέπτη ένα προσωπικό, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή στοιχείων. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ή δικαιώματος στην ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε στοιχεία της. Επιπλέον, ο επισκέπτης δεν μπορεί να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει αυτά δημοσίως, ή να διανέμει ή να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της ή το λογότυπό της Εταιρείας μας για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με τους παρόντες όρους. Οι επισκέπτες συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων όρων να μην μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους σε τρίτους και να μην προβούν σε μη εξουσιοδοτημένη εμπορική ή άλλη χρήση της ιστοσελίδας για άλλους, μη εξουσιοδοτημένους ή νόμιμους σκοπούς.

Τέλος, ο επισκέπτης αναγνωρίζει ότι, αν και η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας εξαρτάται από τρίτο πάροχο από τον οποίο λαμβάνει την εκάστοτε άδεια (λειτουργικό σύστημα της Apple ή της Google για λειτουργία της ιστοσελίδας στο περιβάλλον τους), η παρούσα συμφωνία αφορά αποκλειστικά τον επισκέπτη και την Εταιρεία.

Χρήση ιστοσελίδας από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δηλώνει ρητά ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο οποίος έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Προγραμματισμός ραντεβού από τον επισκέπτη

Για να προγραμματίσει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας ένα ραντεβού, θα πρέπει να παράσχει τα εξής συγκεκριμένα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Έπειτα, πρέπει να επιλέξει την επιθυμητή ώρα και ημερομηνία για τον προγραμματισμό του ραντεβού του από τις διαθέσιμες επιλογές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης υποχρεούται να εισάγει στην ιστοσελίδα πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την ορθή επεξεργασία του ραντεβού του και την ταυτοποίησή του κατά την προσέλευση για την πραγματοποίηση του ραντεβού του.

Ο επισκέπτης, αφού επιλέξει μέσω της σχετικής φόρμας την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού του, λαμβάνει στο email που έχει δηλώσει σχετικό μήνυμα ότι η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί του. Αφού η Εταιρεία επιβεβαιώσει το ραντεβού μέσω του συστήματός της, αποστέλλεται δεύτερο email στον επισκέπτη με την οριστική ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού του. Ενδέχεται επιπλέον η Εταιρεία να επικοινωνήσει απευθείας με τον επισκέπτη που προγραμμάτισε το ραντεβού του με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ο ίδιος καταχωρήσει σε περιπτώσεις που προκύψει κάποιο ζήτημα ή καθυστέρηση στην κράτησή του.

Δεδομένου ότι η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του επισκέπτη και της Εταιρείας, η τελευταία είναι υπεύθυνη για την έκδοση του προβλεπόμενου εκ του νόμου φορολογικού παραστατικού.

Σε περίπτωση που μετά την επιβεβαίωση του ραντεβού από την Εταιρεία, ο επισκέπτης επιθυμεί να το ακυρώσει, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. μέσω τηλεφώνου ή μέσω email). Οι επισκέπτες έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν το ραντεβού τους έως και 1 ημέρα (24 ώρες) πριν την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να ακυρώσει ένα ραντεβού σε περίπτωση που, ενδεικτικά, θεωρεί πως:

  • Κάποιος άλλος εκτός του ίδιου του επισκέπτη έχει προγραμματίσει το ραντεβού
  • Ένας επισκέπτης έχει προγραμματίσει καταχρηστικά μεγάλο αριθμό ραντεβού, δεσμεύοντας έτσι τη διαθεσιμότητα της Εταιρείας
  • Ο επισκέπτης έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που παραβιάζει τους παρόντες όρους ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που θεωρείται ότι συνιστά εν γένει κατάχρηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Καταχρηστικές ή απαγορευμένες ενέργειες

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκκινήσει νομικές ενέργειες, μετά από σχετική έρευνα, εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε ενέργειες που είναι παράνομες ή απαγορευμένες ή καταχρηστικές και υπονομεύουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ενδεικτικά, τέτοιες ενέργειες συνιστούν οι εξής:
  • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο που αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία
  • Χρήση ψευδών ή κλεμμένων ή ανακριβών στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας
  • Παράνομη συλλογή πληροφοριών από την ιστοσελίδα οι οποίες αφορούν τρίτα πρόσωπα, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια ή συγκατάθεση προς αυτό
  • Αποστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάρτηση παράνομου, δυσφημιστικού, απειλητικού, προσβλητικού περιεχομένου ή περιεχομένου που υποκινεί μίσος ή αποτελεί προϊόν παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης εκμετάλλευσης οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας
  • Αποστολή ή ανάρτηση περιεχομένου που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας άλλου προσώπου
  • Αποστολή ή ανάρτηση κακόβουλου περιεχομένου που αποτελεί ή περιέχει χαρακτηριστικά cyber-bullying ή που αποτυπώνει επικίνδυνες ενέργειες.
Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν απαγορευμένες ή παράνομες συμπεριφορές, η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε κάθε ενέργεια την οποία θεωρεί αναγκαία, πρόσφορη και αναλογική με τον σκοπό της διασφάλισης της ορθής και νόμιμης λειτουργίας της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής διερεύνησης, της εποπτείας και της διενέργειας ελέγχων, την αφαίρεση περιεχομένου, καθώς και την ακύρωση προγραμματισμένου ραντεβού. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον επισκέπτη με πρόσφορα μέσα και στον βαθμό που είναι εφικτό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ενημέρωση δεν προσκρούει σε δικαιολογημένους λόγους ασφαλείας ή/και δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία ευθύνεται αποκλειστικά για δόλο ή βαριά αμέλεια και στο μέτρο που σχετική ευθύνη της μπορεί να στοιχειοθετηθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται “ως έχει” και ότι η χρήση αυτής ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δικό τους κίνδυνο και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών, ή εάν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή καταστήσουν δυσχερή την χρήση της, προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία της ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της.

Οι επισκέπτες ενδέχεται να βιώσουν προσωρινές διακοπές της λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω προγραμματισμένων ή τακτικών εργασιών συντήρησης του συστήματος, διακοπές λειτουργίας που οφείλονται σε διαδικτυακές ή ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες προγραμματισμού ραντεβού ή ζημιές και απώλειες που προκύπτουν από τυχόν προβλήματα εγγενή με τη χρήση της ιστοσελίδας και εν γένει των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποί της ή εντολοδόχοι της δε φέρουν ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας ή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που προσφέρει στις εγκαταστάσεις της. Είναι επίσης υπεύθυνη για την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές και διατήρηση σε ισχύ όλων των αδειών ή εγκρίσεων ή πιστοποιήσεων που απαιτούνται κατά νόμο για τη λειτουργία της, καθώς και για τη διασφάλιση ότι όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται νόμιμα και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών της. Όλα τα στοιχεία της Εταιρείας αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και στο εκ του νόμου φορολογικό παραστατικό που λαμβάνουν οι επισκέπτες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες και τα σήματα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στο προωθητικό υλικό της Εταιρείας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής ή/και τρίτων προσώπων που την έχουν εξουσιοδοτήσει με το δικαίωμα χρήσης αυτών των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (συλλογικά η «Πνευματική Ιδιοκτησία»). Οι επισκέπτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να αναδημοσιεύσουν, να ανεβάσουν/μεταφορτώσουν, να δημοσιεύσουν, να μεταδώσουν, να διανείμουν ή να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της τελευταίας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας και των πνευματικών δικαιωμάτων στο λογότυπο της Εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς σχετική έγκριση. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για τη προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Τυχόν χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη.

Πολιτική Εταιρείας για τα προσωπικά δεδομένα

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι για την Εταιρεία μας ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ελληνικού Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για την πολιτική της Εταιρείας μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την επεξεργασία τους εντός της ιστοσελίδας.

Μεταβολές στους Όρους Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας κατά την ελεύθερη κρίση της και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις προϋποθέσεις που τάσσονται σχετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτηση ή γνωστοποίησή τους. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας μας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν την στιγμή που γίνεται η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.

Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, καθώς και τις σχετικά με αυτή υπηρεσίες, προσθέτοντας ή αφαιρώντας συγκεκριμένα πεδία, λειτουργίες ή άλλες δυνατότητες, ανανεώνοντας αναλόγως τους παρόντες όρους. Προτρέπουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τους, αφού ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την συναινετική διευθέτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ειδική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr.

Επικοινωνία

Προκειμένου οι επισκέπτες να αναφέρουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να απευθύνουν οποιοδήποτε ερώτημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο e-mail info@kinysio.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 05 Οκτωβρίου 2022.

Καλέστε μας