Κέας 58, 15234, Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Βριλήσσια 213 0464416, 698 7727574 [email protected]

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - Kinysio

Ένα κομμάτι στο οποίο υστερούσε ηφυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, ήταν η μη αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων της. Αυτό φυσικά είναι κάτι που μείωνε την αξιοπιστία των μετρήσεων και σε κάποιες περιπτώσεις αλλοίωνε τα αποτελέσματα.

 

Με την επαναστατική κίνηση της εταιρείας Kinvent, έχουμε πια στα χέρια μας ένα ψηφιακό δυναμόμετρο για μέτρηση της μυϊκής δύναμης όλων των μυϊκών ομάδων. Τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα όποιος θεραπευτής και αν τα συλλέξει , και τα παρουσιάζονται σε μια αναφορά, με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των μετρήσεων.Έτσι θεραπευτής, ασθενής και θεράποντας γιατρός, έχουν πλήρη και απόλυτα αντικειμενική εικόνα της πορείας και της εξέλιξης του προβλήματος του ασθενή.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δίνεται οπτική ανατροφοδότηση του πάσχοντα μέσω μιας έξυπνης συσκευής tablet, για ενεργή συμμετοχή στην προσπάθεια. Οι μετρήσεις είναι τρεις σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο διάλειμμα ενδιάμεσα. Η διαδικασία για μία μυϊκή ομάδα, κρατά από 5-10 λεπτά και είναι απόλυτα ανώδυνη, ακίνδυνη και ακριβής.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύονται και επεξηγούνται στον ασθενή και στέλνονται στον θεράποντα γιατρό ή και την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα αν μιλάμε για επαγγελματία αθλητή. Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται σε εύλογα χρονικά διαστήματα , σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα, για να παρατηρούνται βελτιώσεις ή τυχόν περεταίρω αδυναμίες. Όλα τα παραπάνω δεν πραγματοποιούνται για απλή παρατήρηση και καταγραφή, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία που συμβάλουν στην οργάνωση και σχεδίαση του θεραπευτικού προγράμματος.   Πέρα από τα πλαίσια της αποκατάστασης ενός τραυματισμού, η χρήση του είναι ιδιαίτερα σημαντική και στην αξιολόγηση για πρόληψη τραυματισμών. Μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε μυϊκές ανισορροπίες και αποκλείσεις που μπορεί να προμηνύουν έναν ενδεχόμενο τραυματισμό. Έτσι η χρήση τους δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση και την αποκατάσταση αλλά και την πρόληψη!   Με το ψηφιακό αυτό δυναμόμετρο, καλύπτουμε ό,τι έλλειπε μέχρι στιγμής από το χώρο της αποκατάστασης. Η ψηφιακή δυναμομέτρηση, μας καθιστά ακριβείς στην αξιολόγηση μας και μας δίνει πληροφορίες σημαντικές για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.