Κέας 58, 15234, Χαλάνδρι - Αγία Παρασκευή - Γέρακας - Βριλήσσια 213 0464416, 698 7727574 info@kinysio.gr

Αξιολόγηση - Kinysio

Αξιολόγηση

Στο Kinysio, η πρώτη επίσκεψη αφιερώνεται κυρίως στην ενδελεχή και λεπτομερή αξιολόγηση του ασθενή. Η διαδικασία περιλαμβάνει την υποκειμενική και αντικειμενική αξιολόγηση του προβλήματος του ασθενή, την ακριβή λήψη του ιατρικού ιστορικού του, την εξέταση του από εξειδικευμένο θεραπευτή, τον έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων του και την όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη αναφορικά με την εξέλιξη και την πορεία της αποκατάστασης του.

Πιο συγκεκριμένα η εξέταση περιλαμβάνει μια αξιολόγηση στάσης/ βάδισης/ καθιστής θέσης, κατά την οποία παίρνουμε τις πρώτες σημαντικές πληροφορίες για τον ασθενή σε σχέση με τη λειτουργικότητά του και την ψυχολογία του. Ακολουθεί η παρατήρηση των οδηγών σημείων του σώματος για τυχόν ανισορροπίες ή δομικές μυοσκελετικές διαφορές καθώς και η ψηλάφηση της περιοχής που νοσεί. Στο στάδιο αυτό έχουμε εστιάσει στην περιοχή που πάσχει και αναζητούμε την αιτία που δημιούργησε το πρόβλημα. Έπεται η αξιολόγηση παθητικών και ενεργητικών κινήσεων και η μέτρηση μυϊκής δύναμης με ψηφιακό δυναμόμετρο όπου κρίνεται απαραίτητο.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία ότι στο πρόβλημα του ασθενή εμπλέκεται ο νευρικός ιστός (όπως για παράδειγμα σε δισκοπάθειες, οσφυαλγίες, αυχεναλγίες, κήλες δίσκων, μουδιάσματα άκρων, αιμωδίες, κ.α.), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες νευροδυναμικές δοκιμασίες. Σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης επίσης είναι η διαφοροδιάγνωση και η αναγνώριση συμπτωμάτων ή ιδιαίτερων ‘συμπεριφορών’ του πόνου, που ίσως προμηνύουν κάποια σοβαρή παθολογία.

Η διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης κυμαίνεται από 30 έως 50 λεπτά και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία του ασθενή, παρά μόνο μια άνετη ενδυμασία και όσες διαγνωστικές εξετάσεις έχει κάνει και αφορούν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η διαδικασία είναι ακίνδυνη και απόλυτα ασφαλής και σκοπό έχει την διερεύνηση και διαλεύκανση του προβλήματος που φέρνει τον ασθενή στοφυσικοθεραπευτήριόμας. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι που μας ανησυχεί, θα υπάρξει ενημέρωση του ασθενή και θα δοθούν κατευθύνσεις για περαιτέρω διερεύνηση.

Στο τελικό στάδιο της πρώτης αξιολόγησης, θέτονται εφικτοί στόχοι και προτείνονται λύσεις για την άμεση αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Ο σχεδιασμός του πλάνου θεραπείας που θα ακολουθηθεί, προκύπτει κατόπιν συζήτησης και άμεσης συνεννόησης με τον ασθενή και τον θεράποντα ιατρό. Ο ασθενής ενημερώνεται κατά προσέγγιση για το χρόνο που θα διαρκέσει η αποκατάσταση και για τη συχνότητα των συνεδριών. Το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα διαμορφωθεί είναι εξατομικευμένο και απευθύνεται στις ελλείψεις, τις ανάγκες και τους στόχους του ασθενή.

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, πραγματοποιούνται επαναξιολογήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να πραγματοποιηθούν τυχόν αναδιαμορφώσεις του προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Φεύγοντας από την πρώτη αξιολόγηση, ο ασθενής έχει μια συνολική εικόνα του προβλήματός του και της αιτίας που το δημιούργησε. Επίσης έχει ενημερωθεί για το πλάνο θεραπείας, την διάρκειά της καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η πορεία της αποκατάστασης, είναι μια διαδικασία ομαδική που χρειάζεται συνεργασία, συνέπεια, υπομονή και επιμονή.

Καλέστε μας